Üretim Sürecimiz

Müşteri onayı alınan sipariş dosyası, müşteri temsilcisi tarafından gerekli incelemeler ve eklemeler yapıldıktan sonra grup planlama elemanına teslim edilir.

Bölüm elemanı, üretimde kullanılacak kumaşların çekme, dönme, yırtılma ve sürtme haslıklarının testlerinin başlatılmasını sağlar. Kumaş toplarından alınan numuneler gerekli testlere tabi tutulur. Malzeme satın alma işlemleri başlar ve en hızlı şekilde süreç olgunlaştırılır. Tamamlanan dosya, tedarik planlama şefine teslim edilir. Tedarik planlama şefi, yapılan satın almaların ve hazırlanan dosyaların doğruluğunu kontrol ettikten sonra planlama müdürüne dosyayı teslim eder. Planlama müdürü, gerekli kayıt ve kontrollerini gerçekleştirir ve süreci modelhane yöneticisine aktarır. Modelhane yöneticisi, kayıt ve kontrollerden sonra ilgili koleksiyon modelistine dosyayı teslim eder. Modelist gereken kontrolleri ve kritikleri uyguladıktan sonra sipariş, üretim modelhanesine teslim edilir ve modelin üretimi başlar.

Daha sonra sırası ile iplik temizleme, ütü, ölçü kontrol, ara kalite kontrol görevlerini ifa eder ve ürün müşteriye sevk edilmek üzere talebe göre kolilenir ya da askıda sevk edilir.